Marsze Równości

W 2022 roku byłyśmy_liśmy na 25 Marszach Równości!

W Koszalinie, Gnieźnie, Łodzi, Krakowie, Miliczu, Sanoku, Zielonej Górze, Wrocławiu, Kielcach - byliśmy tylko z naszymi flagami.

W Gdańsku i Warszawie byliśmy z własnymi platformami.

W Warszawie, Poznaniu, Częstochowie, Szczecinie, Polandrocku, Gorzowie, Olsztynie, Pile, Katowicach, Lublinie, Słubicach, Opolu, Rzeszowie, Koninie i Kaliszu - byliśmy z Tęczą Przenośną!

Tęcza wzbudzała tak duży entuzjazm, że musieliśmy zamówić drugą, by móc być z nią w dwóch miejscach naraz.

W czterech miastach - Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu - zorganizowaliśmy Biegi Równości jako wydarzenia towarzyszące Marszom.