Wspieraj
Homokomando

Pomóż nam siać homopropagandę.

Wchodzimy z tęczą tam, gdzie jej do tej pory nie było. Zwracamy uwagę na brak podstawowych praw osób LGBT+, i przekonujemy społeczeństwo, że już czas dostrzec, że też jesteśmy ludźmi.

Nasze działania są pracochłonne i wymagają kosztów, jak choćby koszty przejazdów między miastami, wypożyczenia platform na marsze równości, druk flag i opasek, nagłośnienie. Abyśmy mogli je kontynuować - musimy mieć stałe źródło finansowania. Pomóż!

Zostań naszą Przyjaciółką_elem

Zobowiązując się do regularnego wsparcia finansowego - możesz zostać naszą Przyjaciółką_elem. Wpłaty te pozwalają nam funkcjonować - pokrywają przede wszystkim stałe koszty administracyjne, a ich nadwyżka trafia na realizację celów statutowych. Są rozliczane jako składki członkowskie - więc nie możesz odliczyć ich od podatku.

Przekaż darowiznę na cele pożytku publicznego

Możesz też przekazać nam jednorazową darowiznę na cele pożytku publicznego, takie jak organizacja Biegów Równości.

Zrobisz to przelewem na konto 49 1600 1462 1852 9701 2000 0001, z tytułem "Darowizna na cele pożytku publicznego".

Regulamin darowizn

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Stowarzyszenie Homokomando, ul. Paryska 17/2, 03-945 Warszawa, KRS: 0000259254, NIP: 8951883090, REGON: 02036819600000, zwane dalej Homokomando, usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony homokomando.pl, przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Homokomanda.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony homokomando.pl w celu przekazania darowizny.
 3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://www.homokomando.pl/wspieraj.html.

2. Zasady przekazywania darowizn na stronie

 1. Darowiznę można przekazać po rejestracji na wybrany Bieg Równości na stronie https://www.homokomando.pl/bieg, po kliknięciu "Przekaż darowiznę 30 zł na organizację biegu". Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie homokomando.pl odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać wyłącznie darowizny jednorazowe.

3. Zwolnienia podatkowe

Darowizny przeznaczamy na cele pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn.

Darowizny przekazane na działania Homokomanda można odliczyć od dochodu:

 • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
 • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).

Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

4. Reklamacje, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Homokomandu pod adresem: [email protected]
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  • pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań;
  • elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc;
  • telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
 3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: [email protected]. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Homokomanda.